Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja građanima pruža besplatnu pravnu pomoć. Osim u rezidentnoj klinici u Zagrebu građani imaju priliku potražiti besplatnu pravnu pomoć u 15 gradova kroz 7 krugova. Stranke na intervju sa studentima moraju ponijeti osobnu iskaznicu te dokumentaciju relevantnu za pravni problem. Pravna klinika strankama pruža opće pravne informacije i pravna mišljenja, no nije ovlaštena sastavljati podneske niti zastupati stranke u postupcima.
U Gradu Daruvaru Pravna klinika održavat će se jednom mjesečno od mjeseca listopada do svibnja, petkom u terminu od 9,00 do 11:45 sati u Velikoj vijećnici Uprave Grada Daruvara.
Skip to content