U petak i subotu, 8. i 9. listopada 2021. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Daruvara održat će se Obuka vijećnika gradskog vijeća. Uz gradske vijećnice i vijećnike na obuci mogu sudjelovati i predstavnici mjesne samouprave (mjesnih odbora) te djelatnici gradske uprave, gradonačelnik i zamjenici.

PRVI DAN

15.00 – 15.15            Početak obuke i upoznavanje sudionika

15.15 – 15.25            Sustav lokalne samouprave

15.25 – 15.50            Tijela gradske vlasti i uprave

15.50 – 16.00           Mjesna samouprava

16.00 – 16.30            Djelokrug, ovlasti i obaveze gradova

16.30 – 17.00             Pauza za kavu

17.00 – 17.20            Kako djelovati u općem i javnom interesu

17.20 – 17.45            Sve o Poslovniku i radu vijeća

17.45 – 18.00            Prava i dužnosti vijećnika

18.00 – 18.10            Savjetovanje i komunikacija s građanima

18.10 – 18.20            Participativno budžetiranje

18.20 – 19.00            (Iz)gradimo pametan grad

 

DRUGI DAN

9.00 –  9.25                Komunalno gospodarstvo

9.25 –  9.30                 Vodno gospodarstvo

9.30 – 10.00               Gospodarenje otpadom i zelene javne politike

10.00 – 10.35              Financiranje lokalne samouprave

10.35 – 11.00            Pauza za kavu

11.00 – 11.10             Lokalni, ekonomski i održivi razvoj

11.10 – 11.25            Fondovi Europske unije

11.25 – 12.00             Proračun grada

12.00 – 12.10             Imovina grada

12.10 – 12.15             Završna riječ i evaluacija

Skip to content