Povodom Dana planeta Zemlja grad Daruvar se i ove godine uključio u najveću ekološku volontersku akciju čišćenja grada i divljih odlagališta otpada, Zelena čistka – jedan dan za čist okoliš u sklopu projekta Let’s do it world kao važan korak u promjeni odnosa građana prema otpadu.

Zelena čistka će biti održana 21. i 22. travnja kada će predstavnici vrtića, osnovnih i srednjih škola, udruga civilnog društva, gradskih ustanova i institucija uz logističku podršku Hrvatskih šuma – Šumarije Daruvar i komunalne tvrtke Darkom na unaprijed dogovorenim lokacijama čistiti divlja odlagališta i nepravilno odbačen otpad.

Pozivamo sve zainteresirane građane da se pridruže akciji.

zelena cistka 2018_mk3_smanjeno

Skip to content