I ove godine je Gradska limena glazba Daruvar 1922 održala besplatan Novogodišnji koncert koji je 3. 1. 2017. u 19 sati i 30 minuta napunio kino dvoranu.
Slušatelji su uživali u obradama filmskih tema i Straussa.