Search

[su_row][su_column size=”1/4″ center=”no” class=””][su_button url=”https://daruvar.hr/safetogether/” wide=”yes” center=”yes”]NOVOSTI[/su_button][/su_column]

[su_column size=”1/4″ center=”no” class=””][su_button url=”https://daruvar.hr/o-projektu-safe/” wide=”yes” center=”yes”]O PROJEKTU[/su_button][/su_column]

[su_column size=”1/4″ center=”no” class=””][su_button url=”https://daruvar.hr/partneri-safe/” wide=”yes” center=”yes”]PARTNERI[/su_button][/su_column]

[su_column size=”1/4″ center=”no” class=””][su_button url=”https://daruvar.hr/kontakt-safe/” wide=”yes” center=”yes”]KONTAKT[/su_button][/su_column][/su_row]

Projekt SAFE TOGETHER – Risk prevention in the cross-border area (SAFE TOGETHER ) je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fondova Europske unije putem programa Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., prioritetna os II: Zaštita životne sredine i prirode, unaprjeđenje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti (Link: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/ ).

Vodeći partner: Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – Direktorat za vanredne situacije (Crna Gora)

Partneri: Grad Gradiška  (Bosna i Hercegovina) i Grad Daruvar

Trajanje projekta: 26 mjeseci (01.10.2020. – 30.11.2022.)

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost: 1.276.113,89 EUR; Projektni iznos namijenjen za Grad Daruvar – 286.268,79 EUR (EU – 243.238,47 EUR; Grad  – 42 940,32 EUR).

Iznos EU sufinanciranja: 1.084.696,82 EUR

Opći cilj projekta: Cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta za reagiranje tijekom elementarnih nepogoda, kroz povećanje stupnja pripremljenosti i operabilnosti usluga spašavanja u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Postizanje općeg cilja ostvarit će se implementacijom specifičnih ciljeva i to kroz jačanje materijalnih kapaciteta projektnih partnera (Gradiška, Daruvar i Podgorica) za prevenciju rizika, kao i zaštitu i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda; jačanje ljudskih resursa za spašavanje i zaštitu kroz program zajedničke edukacije u prekograničnom području; kao i unaprjeđenje kvaliteta života u prekograničom području kroz povećanje nivoa bezbjednosti.

Rezultati projekta:

– Uspostavljana tri Edukativna trening centra (Podgorica, Daruvar, Gradiška) i nabavljena oprema za edukaciju i operativnost za svakog projektnog partnera;

– Obrazovano osoblja ( najmanje 10 ljudi od svakog partnera );

– Osnovana Gorska služba spašavanja i Ispostava HGSS -a (Gradiška, Daruvar);

– Izvedena zajednička pokazna vježba na kraju projekta;

– Projekt je vidljiv i promoviran u javnosti  –  povećana svijest građana o potrebi očuvanja prirode i životne sredine.

Glavni projektni učinci (outputs):

 

Projektne aktivnosti:

– uspostavljanje i rekonstrukcija Nacionalnog edukativnog trening centra (NETC) u Podgorici i regionalnih Edukativnih trening centara (ETC) u Gradišci i Daruvaru;

– nabavka opreme i opremanje Edukativnih trening centara;

– nabavka medicinske, ronilačke, alpinističke, planinarske i spasilačke opreme za vodu;

– nabavka terenskog vozila;

– osnivanje Gorske službe spašavanja (GSS) u Gradišci i te Ispostave HGSS-a u Daruvaru;

– održavanje specijaliziranih trening obuka [obuka za vatrogasne instruktore – gašenje požara u zatvorenom prostoru (Podgorica) ; obuka lidera terenske službe za spašavanje u planinskom području (Gradiška); obuka iz prve pomoći u planinama i nepristupačnim mjestima (Gradiška); obuka za spašavanje na brzim vodama i tijekom poplava (Daruvar); obuka iz kartografije i osnova mapiranja (Gradiška)];

– održavanje zajedničke pokazne vježbe (Daruvar);

– izrada Plana upravljanja procjene rizika (Podgorica, Gradiška);

– promocija i vidljivost projekta kroz organiziranje početne (Kick-off) i završne (Final) konferencije, promocije u medijima i održavanje Dana otvorenih vrata.

Ciljne skupine: sadašnji i budući članovi GSS i HGSS-a, članovi civilne zaštite, jedinice lokalne samouprave i prekogranično stanovništvo.

 

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Daruvara i ni na koji način se ne može smatrati da  odražava stavove Europske unije.

Skip to content