Na zahtjev Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorska županija proglasila je elementarnu nepogodu uzrokovanu sušom.

Pozivaju se građani s područja Grada Daruvara da štetu nastalu uslijed suše prijave u Gradskoj upravi, soba broj 11, zaključno s 01.rujna.2017. godine, u vremenu od 7-15 h.

Za prijavu štete na imovini fizičkih osoba potrebno je pripremiti:

– OIB i MIBPG

– IBAN tekućeg ili žiro-računa i naziv banke

– broj k.č.br. i k.o. na kojoj je šteta nastala, površinu u ha, broj stabala/trsova te zahtjev za poticaje ( ukoliko je podnositelj u sustavu Agroneta).

Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe. Pravne osobe uz prijavu podnose:

  1. Izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu,
  2. Iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine,
  3. Fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete,
  4. Kopiju registracije tvrtke,
  5. Dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom,
  6. Izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda.
Skip to content