Upute za izradu proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za 2017. – 2019. možete preuzeti na slijedećoj poveznici.