Nakon svakih lokalnih izbora održavaju se obuke vijećnika gradskih i općinskih vijećnika. Tako je ovog vikenda u Velikoj vijećnici Uprave Grada Daruvara održana dvodnevna edukacija po sljedećem programu: Sustav lokalne samouprave, Tijela gradske vlasti i uprave, Mjesna samouprava, Djelokrug, ovlasti i obaveze gradova, Kako djelovati u općem i javnom interesu, Sve o Poslovniku i radu vijeća, Prava i dužnosti vijećnika, Savjetovanje i komunikacija s građanima, Participativno budžetiranje, (Iz)gradimo pametan grad, Komunalno gospodarstvo, Vodno gospodarstvo, Gospodarenje otpadom i zelene javne politike , Financiranje lokalne samouprave, Lokalni, ekonomski i održivi razvoj, Fondovi Europske unije, Proračun grada, Imovina grada.
Svrha obuke je upoznati vijećnice i vijećnike o radu Grada Daruvara kao jedinice lokalne samouprave te dužnostima i pravima Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.