U postupku provedbe Projekta „Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“ u okviru Interreg-IPA CBC Croatia- Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014.-2020., Subsidy Contract Number: 2020HR-BA-ME447, temeljem točke V. Javnog poziva za prijavu kandidata za pohađanje besplatnih on-line edukacija za programiranje u robotici ( programski jezik Python ) ili edukacija za modeliranje i dizajniranje  ( Fusion 360 – osnove ), KLASA: 302-02/19-02/02 URBROJ: 2103-3-02-02/1-22-37 od dana 11. travanj 2022. g. članovi Zajedničkog savjetodavnog odbora – Project Advisory Bord (PAB) Projekta „Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“ sufinanciranog iz programa INTERREG IPA CBC-HR-BA-ME prekogranične suradnje, Prioritetne osi – „Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja programskog područja“ dana 20. travnja donijeli su slijedeću

ODLUKU o izboru polaznika besplatnih on-line edukacija za programiranje u robotici ( programski jezik Python ) i edukacija za modeliranje i dizajniranje ( Fusion 360 – osnove )

Skip to content