Search

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

INFORMACIJA o provedbi postupka određivanja sadržaja studije o utjecaju na okoliš za III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

Skip to content