Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ financira se sredstvima iz ESF-a u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Nositelj projekta je Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, partneri u provedbi su: Grad Daruvar, Općina Dežanovac, Općina Končanica Centar za socijalnu skrb Daruvar i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Bjelovar.

Cilljevi projekta: zaposlitii i dodatno obrazovati 30 žena, pripadnica ranjivih skupina, na lokalnom području i omogućiti im lakši pristup otvorenom tržištu rada; za najmanje 120 krajnjih korisnika, pripadnika socijalno ugroženih skupina, povećati kvalitetu života i spriječiti njihovu institucionalizaciju.

Projekt traje ukupno 30 mjeseci, a odobrena sredstva za njegovo financiranje iznose 5.026.706,23 kuna.