Jučer je u Gradskoj vijećnici Gradske uprave Grada Daruvara održan sastanak na poziv predsjednice Gradskog vijeća Snježane Sabo na temu projekta Aglomeracije Daruvar. Sastanku su prisustvovali predstavnici Hrvatskih voda; Siniša Širac – voditelj Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU, Davor Vukmirić – zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Davorin Piha – voditelj Vodnogospodarske ispostave Srednja – Donja Sava te Davor Novinc – voditelj daruvarske ispostave Hrvatskih voda nadležne za vodno-gospodarski sliv Ilova – Pakra.
Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Damir Lneniček te zamjenici; Vanda Cegledi, Marcel Medak i saborski zastupnik, ujedno i zamjenik gradonačelnika Vladimir Bilek, predsjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara Snježana Sabo, gradski vijećnici te zainteresirani građani Ljudevit Sela i Gornjeg Daruvara.