Danas je u uredu zamjenika gradonačelnika Marcela Medaka, ujedno i predsjednika Stožera civilne zaštite Grada Daruvara održan radni sastanak u svezi dogovora oko osposobljavanja novih članova Stožera civilne zaštite. Sastanku su bili prisutni predstavnici Grada Daruvara koji rade na ovom području, Stožera civilne zaštite i Državnog uprave za zaštitu i spašavanje.
Stožeru Grada Daruvara priključit će se pet novih članova, a obuka za njih kao i za pripadnike Stožera iz Grada Grubišnog Polja te Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač i Veliki Grđevac održat će se 23. siječnja sljedeće godine u Gradskoj upravi Grada Daruvara. Obuka traje 8 sati.