Danas je u Velikoj vijećnici Uprave Grada Daruvara održan sastanak između Grada i Tehničke škole Daruvar, a koji su partneri na zajedničkom Erasmus + projektu, naziva “Turn off the lights, turn on the stars”.
Tema održanog sastanka bila je dogovor oko organizacije transnacionalnog sastanka s ostalim partnerima koji će se održati 27. travnja 2021. godine. Obzirom na situaciju uzrokovanu
COVID-om 19 sastanak će se održati virtualno. Podsjećamo, partneri na ovom projektu su još i srednje strukovne škole iz Mađarske i Španjolske, te parkovi tamnog neba također iz Mađarske i Španjolske, te tvrtka Lunar iz Ludbrega.