Danas je održana 11.sjednica Gradskog vijeća s početkom u 18h u Velikoj vijećnici zgrade Gradske uprave.

Raspravljalo se o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Daruvara za 2018.godinu,o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, o suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Daruvara za financiranje desetogodišnjeg servisa autoljestve METZ L20, o naknadama predsjedniku i članovima Gradskog vijeća ,o davanju suglasnosti za uporabu grba Grada Daruvara u svrhu izrade suvenira za tvrtku “EPINUS” j.d.o.o. Daruvar.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.