Dana 15. prosinca 2015. godine u Velikoj vijećnici Gradske uprave održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara, koju je u uvodnom dijelu obilježio izbor i imenovanje predsjednice Gradskog vijeća. Naime, predsjednik od početka konstituiranja ovog saziva Vijeća koje je sazvano u lipnju 2013. godine, bio je Vendel Varga (Hrvatska stranka umirovljenika). Tu dužnost obavljao je do travnja 2015. godine kada ga je na mjestu predsjedavajućeg zamijenio potpredsjednik Marijan Fila (Socijaldemokratska partija Hrvatske). Od 23. sjednice Gradsko vijeće Grada Daruvara ponovno ima predsjednicu i to Željku Kollert (Hrvatski laburisti – Stranka rada) koja je izabrana s 10 glasova ZA i 7 SUZDRŽANIH. Za potpredsjednicu je izabrana Dinka Ivanović (Hrvatska socijalno – liberalna stranka).

Gradski su vijećnici jednoglasno usvojili glavni financijski dokument, odnosno Proračun Grada Daruvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, zajedno s popratnim Programima koji se odnose na područje socijale, kulture, sporta te komunalnu infrastrukturu. U odnosu na 2015. godinu, Proračun je veći za 3,2 milijuna kuna. Iznos planiranih prihoda i primitaka iznosi 36.100.353 kn, a rashoda i izdataka 33.032.269 kn. Razlika je iznos od 3.068.084 kn što se odnosi na gubitak iz prethodnog razdoblja, a koji je potrebno uključiti u Proračun.

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Grada Daruvara održavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada. Prioriteti su: trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva i razvoj poslovnih zona, održivi gospodarski razvoj i poticanje zapošljavanja, održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture, nastavak energetske učinkovitosti stambenih objekata, briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti za sve kategorije stanovništva a posebno za umirovljenike, promoviranje i poticanje kulturnih događanja, razvoj turizma, povlačenje sredstava iz EU fondova, uvođenje sustava visokoškolskog obrazovanja, funkcionalnost i učinkovitost Gradske uprave, informatizacija, upravljanje imovinom i dr.

Obzirom da je tekuća godina na izmaku, usvojene su Odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana za narednu godinu za gradske ustanove: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar, Češki dječji vrtić Ferde Mravenca Daruvar, Pučko otvoreno učilište Daruvar, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar, Dom za starije i nemoćne osobe Ljudevite pl. Janković Daruvar, Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara i Vatrogasna zajednica Daruvar.

Odluka o suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Ljudevite pl. Janković Daruvar za stjecanje nekretnine – obiteljske kuće, usvojena je jednoglasno kao i Odluka o prodaji poslovnog prostora na adresi Radićeva 7 te Odluka o subvencijama u 2016. godini koje se odnose na: TVP „Aquae Balissae“ d.o.o. Daruvar, nabavu loznih cijepova i voćaka, osjemenjivanje krava, ostvarenje turističkih, poljoprivrednih i poduzetničkih projekata i ostvarenje projekata obrtnika.

Skip to content