Jučer je, 16. studenog 2017. god. u Lugarnici u Vukoviju, s početkom u 12,00 sati, održana koordinacija gradonačelnika i načelnika na kojoj su bili nazočni načelnici Općina Dežanovac; Josip Stjepanović, Đulovac; Drago Hodak Končanica; Zlatko Bakunić i Sirač; Branimir Miler, gradonačelnik Damir Lneniček sa zamjenicima Vandom Cegledi, Marcelom Medakom i Vladimirom Bilekom, ravnateljica Razvojne agencije Daruvar; Marija Stražičić, predstavnici Darkoma Daruvar; Robert Marinić, Ivana Djedović i Matea Župić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zdenko Brandejs i načelnik policijske postaje Daruvar Dalibor Čajsa, a razmatrale su se slijedeće točke Dnevnog reda:

1. Uredba o otpadu
2. Mogućnost korištenja Razvojne agencije Daruvar
3. Financiranje vatrogastva
4. Izvješće Policijske postaje o stanju sigurnosti
5. Razno – Ostala pitanja