U Daruvaru, dana 15. prosinca 2016. godine, u konferencijskoj dvorani „Grof Janković“, hotel Termal održana je međunarodna radionica pod nazivom  „Održivo gospodarenje šumama i klimatske promjene“

Radionica je održana u okviru projekta „EYD2015: Budućnost kakvu želimo – lokalne vlasti za održivi razvoj“, financiranog sredstvima Europske unije čiji je nositelj Klimatski Savez, a jedan od 16 partnera na projektu i predstavnik Republike Hrvatske je Grad Daruvar.

Radionica je imala za cilj potaknuti na raspravu i podignuti razinu svijesti o utjecaju klimatskih promjena na održivo gospodarenje šumama, kao jednog od značajnih prirodnih resursa uz vode u Republici Hrvatskoj. Predavači su svojim izlaganjima te raspravom prezentirali stanje i obveze vezano za klimatske promjene te utjecaj klimatskih promjena na gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj i Republici Češkoj.

Predavanja o klimatskim promjenama održali su dr.sc.Krešo Pandžić s Državnog hidrometeorološkog zavoda iz Zagreba pod naslovom „Globalno izvješće o klimatskim promjenama“ i  Višnja Grgasović, voditeljica Službe za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike iz Zagreba pod naslovom „Ublažavanje klimatskih promjena i klimatski ugovor iz Pariza 2015. godine“. Predavanja o utjecaju klimatskih promjena na šumu održao je prof.dr.sc. Ivica Tikvić sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom „Potrajno gospodarenje šumama u Hrvatskoj u kontekstu klimatskih promjena“ i prof.dr.sc. Radek Pokorny s Mendelovog sveučilišta u Brnu iz Češke pod nazivom: „Potrajno gospodarenje šumama u Češkoj u kontekstu klimatskih promjena“.

Moderator na radionici je bila Ivana Djedović, zamjenica gradonačelnika, ujedno i koordinatorica na projektu uz asistenciju Ivane Jurić, a sve prisutne u uvodom dijelu pozdravio je Dalibor Rohlik, gradonačelnik Grada Daruvara.

Radionici su prisustvovali predstavnici Hrvatskih šuma ( UŠP Bjelovar i Šumarija Daruvar ), Savjetodavne službe Daruvar, Bjelovarsko bilogorske županije, te ravnatelji, profesori i učenici odnosno predstavnici Srednjih škola iz Daruvara: Tehnička škola, Ekonomska i turistička škola te Gimnazija Daruvar.

 

Nakon predavanja razvila se diskusija te je zaključeno da je neupitno da na promjenu klime utječe čovjek, stoga je najvažnije utjecati na ekološku svijest ljudi i pokušati edukacijom predočiti negativne posljedice klimatskih promjena na šumu (npr. Promjene u prostornoj razdiobi šumske vegetacije, mogućem nestajanju ili pojavi novih tipova drveća, promjeni ekološke stabilnosti i zdravstvenog stanja šumskih ekosustava, promjeni općekorisne vrijednosti šume i dr. promjene) budući da je ista teme naše radionice. Stoga u cilju sprječavanja i ublažavanja ovih promjena, prvenstveno klimatskih, koje bi mogle imati i katastrofalni učinak na život na zemlji potrebna je brza intervencija na svim poljima, jer ukoliko se ne bude krenulo pravim putem, vrlo brzo će se čovječanstvo naći na putu bez povratka zato trebamo razmisliti o odgovoru na pitanje „Kako želimo živjeti u budućnosti?“

Prezentacije možete preuzeti ovdje:

Održivo gospodarenje šumama u Češkoj republici vezano uz klimatske promjene
Udržitelné hospodaření s lesy v České republice v souvislosti se změnou klimatu
Potrajno gospodarenje sa šumama u kontekstu klimatskih promjena
Peto IPCC izvješće o globalnim klimatskim promjenama
Ublažavanje klimatskih promjena i Pariški sporazum

[su_slider source=”media: 4023,4024,4025,4026,4027,4028,4029,4030,4031,4032,4033,4034,4035,4036″ limit=”32″ link=”lightbox” title=”no”]