Ministar hrvatskih branitelja gospodin Tomo Medved u Gradskoj vijećnici Grada Daruvara, jučer je svečano uručio rješenja i ključeve stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s daruvarskog područja.

Ključeve stana preuzeli su: Alfred Selihar, Mario Kovač i Dalibor Logar, a rješenja o kreditu i i financijskoj potpori za izgradnju prve nekretnine dodijeljena su: Boži Lazaru, Darku Hanu, Draženu Hajtiću i Marinu Periši. Dodjela stambenog kredita i financijske potpore za kupnju ili izgradnju prve nekretnine ostvaruje se sukladno Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita i Listi prvenstva za dodjelu financijske potpore koje utvrđuje Ministarstvo hrvatskih branitelja za svaku kalendarsku godinu. Na Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita za 2017. godinu nalazi se 11.159 zahtjeva, a na Listi prvenstva za dodjelu financijske potpore 377 zahtjeva.

Na svečanosti dodjele prisutnima se u ime domaćina prigodnim riječima obratila povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Daruvar gospođa Snježana Hopp, a potom i ministar hrvatskih branitelja gospodin Tomo Medved. Povjerenica i ministar nakon svečanosti obišli su jedan od dodijeljenih stanova te Udrugu hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDRA) Daruvar.

 

 

Skip to content