Ministar hrvatskih branitelja gospodin Tomo Medved u Gradskoj vijećnici Grada Daruvara, jučer je svečano uručio rješenja i ključeve stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s daruvarskog područja.

Ključeve stana preuzeli su: Alfred Selihar, Mario Kovač i Dalibor Logar, a rješenja o kreditu i i financijskoj potpori za izgradnju prve nekretnine dodijeljena su: Boži Lazaru, Darku Hanu, Draženu Hajtiću i Marinu Periši. Dodjela stambenog kredita i financijske potpore za kupnju ili izgradnju prve nekretnine ostvaruje se sukladno Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita i Listi prvenstva za dodjelu financijske potpore koje utvrđuje Ministarstvo hrvatskih branitelja za svaku kalendarsku godinu. Na Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita za 2017. godinu nalazi se 11.159 zahtjeva, a na Listi prvenstva za dodjelu financijske potpore 377 zahtjeva.

Na svečanosti dodjele prisutnima se u ime domaćina prigodnim riječima obratila povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Daruvar gospođa Snježana Hopp, a potom i ministar hrvatskih branitelja gospodin Tomo Medved. Povjerenica i ministar nakon svečanosti obišli su jedan od dodijeljenih stanova te Udrugu hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDRA) Daruvar.

 

[su_slider source=”media: 4816,4817,4818,4827,4819,4820,4821,4822,4823,4824,4826″ limit=”32″ link=”lightbox” height=”600″ title=”no”]