Danas je u gradskoj sportskoj dvorani održano drugo masovno cijepljenje građana, a cijepit će se do 14.30 sati. Na cijepljenje mogu doći svi s potvrdom liječnika obiteljske medicine i oni koji su prijavljeni preko platforme Cijepi se.
Zamjenica Vanda Cegledi došla je podržati cijepljenje. Cijepljenje je jedna od najefikasnijih javnozdravstvenih mjera u povijesti medicine koja je samostalno produljila ljudski vijek za najmanje 20 godina.