Vodeći partner:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – Direktorat za vanredne situacije

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22

81 000 Podgorica, Crna Gora

Radomir Šćepanović, projektni manager

radomir.scepanovic@mup.gov.me

Uloga Vodećeg partnera – odgovoran je za pravnu i financijsku odgovornost provedbe projekta, predstavlja projektne partnere u odnosu na programska tijela, koordinira provedbu projekta, priprema  i podnosi Project report, odgovoran je za prijenos iznosa sufinanciranja projektnim partnerima, informira projektne partnere o relevantnim informacijama i komunikaciji s programskim tijelima i dr. sukladno Ugovoru i Partnerskom sporazumu.

 

Partneri:

Grad Gradiška

Vidovdanska 1 a

78 400 Gradiška, Bosna i Hercegovina

Darko Radić, projektni koordinator

Safetogether@gradgradiska.com

 

Grad Daruvar

Trg kralja Tomislava 14

43 500 Daruvar, Hrvatska

Ivana Jurić Voborski, projektni koordinator

ivana.juric@daruvar.hr

Uloga Projektnih partnera – svaki partner odgovoran je za provedbu svojih aktivnosti i dobro financijsko upravljanje sredstvima koja su mu dodijeljena, pravovremeno izvještava o svojim aktivnostima i dostavlja potrebnu dokumentaciju sukladno Ugovoru i programskim pravilima.

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Daruvara i ni na koji način se ne može smatrati da  odražava stavove Europske unije.

Skip to content