Danas je u Velikoj vijećnici Uprave Grada Daruvara po hitnom postupku sazvana i održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara.

Točke Dnevnog reda bile su: Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Grada Daruvara u 2020. godini, Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Bjelovar na području Grada Daruvara i Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz profesionalnog obavljanja dužnosti.

Programom poticanja poduzetništva Grada Daruvara utvrđuju se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Daruvara i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, poticanje osnivanja novih obrta i tvrtki.

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar na području Grada Daruvara u 2020. godini donosi se iznos sredstava Proračuna Grada Daruvara u dijelu koji se odnosi na financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Bjelovar, planirane njihovim Programom aktivnosti HGSS stanica Bjelovar za 2020. godinu.

Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz profesionalnog obavljanja dužnosti predložena je zbog usklađenja sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prema kojemu plaću gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža, ukupno najviše za 20%.

Sve točke Dnevnog reda su jednoglasno usvojene.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.