Danas su potpisani ugovori o izvođenju radova na sanaciji borilišta „Sokol“ za šport i rekreaciju djece, mladih, rekreativaca, umirovljenika i osoba s invaliditetom, između Grada Daruvara kojeg zastupa gradonačelnik Damir Lneniček i EDEL SPORTA -a d.o.o., kojeg zastupa direktor Igor Gavranović.
Potpisan je i ugovor o stručnom nadzoru za izvođenje radova opremanja borilišta „Sokol“ za šport i rekreaciju djece, mladih, rekreativaca, umirovljenika i osoba s invaliditetom, a izvršitelj nadzora je „DAING“ d.o.o. za projektiranje, inženjering i usluge Daruvar, kojeg zastupa direktor Mladen Knežević.
Projektom će se urediti drenaža i betonsko – asfaltna podloga borilišta, postavljanje specijalnog sportsko podnog sustava, postavljanje novih stolica u gledalištu, postavljanje golova za rukomet i stupova za odbojku te dobava i montaža LED rasvjete.
Ukupni troškovi projekta iznose 991.514,94 kn, a zajednički financiraju: Ministarstvo turizma i sporta sa 559.762,21 kn, Savez Čeha u RH s 200.000,00 kn i Grad Daruvar s 231.752,73 kn.
Očekivani početak radova je u ožujku 2021. godine, a krajnji rok za završetak radova je do 01. svibnja 2021. godine.
Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.