Poštovani građani Grada Daruvara, ako netko od građana ima mogućnost ponuditi primjeren smještaj za izbjeglice iz Ukrajine neka se javi u Gradsku upravu Daruvar (633-325 ili 098/9625683). Objekti će biti evidentirani i dojavljeni Civilnoj zaštiti te će se aktivirati u slučaju potrebe. Crveni križ će osiguravati namirnice i ostale potrepštine. Ukoliko netko govori ukrajinski može se prijaviti za potrebe prevođenja.

Stožer civilne zaštite Grada Daruvara