Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je dana 20. travnja 2020. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području grada Daruvara i općine Sirač, KLASA: 920-11/20-01/7, URBROJ:2103-09-20-3.

Pozivaju se građani s područja grada Daruvara, na čijoj je imovini nastala šteta od prirodnih nepogoda – mraza, da prijave štetu u pisanom obliku na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Grada Daruvara ili na ulazu u Gradsku upravu radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je:

  1. popunjeni obrazac PN,
  2. IBAN broj žiro ili tekućeg računa,
  3. dokaz o prijavi potpore za 2020. godinu APPRR-U – kopija Zahtjeva za potporu.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Prijave se  mogu predati najkasnije do 8. svibnja 2020. godine putem:

  1. e-maila ivana.juric@daruvar.hr,
  2. pošte na adresu: Grad Daruvar Trg kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar, s naznakom „ Prijava štete od elementarne nepogode“
  3. osobno predati u Grad Daruvar

Obrazac PN