Ovoga su petka, 24. 11. 2023. od 9,00 – 11,45 sati u prostorijama Gradske uprave Daruvar, Velika vijećnica, I. kat građani mogli potražiti besplatnu pravnu pomoć Pravne klinike.
Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja građanima pruža besplatnu pravnu pomoć. Osim u rezidentnoj klinici u Zagrebu na adresi Josipa Jurja Žerjavića 6, građani imaju priliku potražiti besplatnu pravnu pomoć u 15 gradova kroz 7 krugova.
Stranke na intervju sa studentima moraju ponijeti osobnu iskaznicu te dokumentaciju relevantnu za pravni problem
Pravna klinika strankama pruža opće pravne informacije i pravna mišljenja, no nije ovlaštena sastavljati podneske niti zastupati stranke u postupcima.
Slijedeći termin Pravne klinike je 8. 12. 2023., petak od 9.00 do 11.45 sati.