Rok za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Daruvara produljuje se do 01. lipnja 2021. godine.
Podsjećamo da se Zahtjev za kupnju stana podnosi na posebnom obrascu, koji se, kao i obrasci pripadajućih izjava, preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Daruvara na adresi Trg kralja Tomislava 14 u Daruvaru ili na web stranici Grada Daruvara.