Search

Projekti

Projekti u tijeku

Europe Goes Local

 

Daruvar je jedan od 10 gradova koji sudjeluju u trećem izdanju nacionalnih aktivnosti a prethodno je odabran na otvorenom pozivu za sudjelovanje. U okviru projekta kroz različite aktivnosti omogućit će se svim dionicima rada s mladima na lokalnoj razini osnaživanje i umrežavanje kako na europskoj tako i na nacionalnim razinama zemalja partnera na projektu.

 

Saznajte više.

Zaželi dostojanstven život u Daruvaru – faza IV.

 

Cilj projekta je pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu pridonoseći njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Broj osoba kojima će usluga potpore i podrške biti pružena je 180, a broj zaposlenih kroz projekt će biti 30 osoba.

Saznajte više.

Završeni projekti

Projekt „Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“ u okviru Interreg-IPA CBC Croatia- Bosnia and Herzegovina-Montenegro

 

Projekt je usmjeren na jačanje digitalne ekonomije, odnosno razvoj ljudskih potencijala i infrastrukture kako bi se riješio problem lošeg poduzetničkog okruženja.

Projekt je sufinanciran iz programa INTERREG IPA CBC-HR-BA-ME prekogranične suradnje, Prioritetne osi – “Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja programskog područja “.

 

Saznajte više.

STEMiziraj se i educiraj

 

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi se aktivno uključilo djecu i mlade u popularizaciju STEM-a te povećanje broja aktivnosti za djecu i mlade u području STEM-a.

Uspostavom STEM laboratorija kontinuirano će se primjenjivati inovativni i interaktivni sadržaji usmjereni krajnjim korisnicima. Na taj način uključit će se djecu i mlade u STEM područje robotike, elektrotehnike i IKT-a.

 

Saznajte više.

Vrtić koji gradi budućnost djece

 

Projektom će se unaprijediti usluge Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar kroz produljenje radnog vremena Vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Uvođenjem novih besplatnih programa sustav postaje priuštiv i socioekonomski nediskriminirajući za svako dijete.

 

Saznajte više.

SAFE TOGETHER – Risk prevention in the cross-border area

 

Cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta za reagiranje tijekom elementarnih nepogoda, kroz povećanje stupnja pripremljenosti i operabilnosti usluga spašavanja u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Postizanje općeg cilja ostvarit će se implementacijom specifičnih ciljeva i to kroz jačanje materijalnih kapaciteta projektnih partnera (Gradiška, Daruvar i Podgorica) za prevenciju rizika, kao i zaštitu i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda.

 

Saznajte više.

Završena dogradnja jaslica dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar

 

Dogradnjom vrtića omogućilo se postizanje pedagoških standarda te upis sve djece koja imaju potrebu za predškolskim odgojem.

Ukupna vrijednost radova iznosi 4.274.106,69 kn, što uključuje dogradnju još četiri vrtićke skupine čija se realizacija očekuje u 2020. godini.

 

Saznajte više.

Energetska obnova zgrade Hrvatski dom Daruvar

 

Obnovom zgrade Hrvatski dom Daruvar osigurat će se prostor u kojem se mogu odvijati okupljanja lokalne zajednice zadovoljavajući kulturne i društvene potreba te poticanje uključenosti u zajednicu.

Provedbom mjera energetske učinkovitosti osigurat će se značajne financijske uštede za Grad Daruvar.

 

Saznajte više.

CoolturaONica

 

Centralni problem kojim se bavi projekt je nedovoljna socijalna uključenost mladih do 25 godina u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.

Cilj projekta CoolturaONica je poboljšati pristup kulturno-umjetničkim sadržajima i intenzivnije uključivanje mladih do 25 godina u kulturni život zajednice šireg područja grada Daruvara.

 

Saznajte više.

Ugasimo svjetla, upalimo zvijezde

 

Mi svi živimo u područjima gdje smo cijelo vrijeme izloženi prekomjernoj umjetnoj svjetlosti. Učenici nisu izuzeti od loših nuspojava modernog načina života zbog svoje opsjednutosti modernim uređajima koji emitiraju plavu svjetlost.

Glavni cilj projekta je podizanje svjesnosti kod nastavnika i učenika o važnosti zaštite i očuvanja okoliša, zaštite tamnog noćnog neba od svjetlosnog onečišćenja i poticanje održive zaštite okoliša.

 

Saznajte više.

Zaželi dostojanstven život u Daruvaru


OPĆI CILJ PROJEKTA:
Poboljšanje pristupa tržištu rada i obrazovanja ženama, pripadnicama ranjivih skupinama u Gradu Daruvaru.


SPECIFIČNI CILJ 1:
Zapošljavanje i obrazovanje teže zapošljivih žena kojima je otežan pristup tržištu rada te ublažavanje posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva.

 

Saznajte više.

Pojačano održavanje i sanacija prometnice Ulice Dubravka u Daruvaru

 

Ukupna vrijednost projekta: 61.668,50 eura s PDV-om.

Sufinancirano sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu 17.600,00 eura ( 28,54 %).

 

Saznajte više.

Sanacija nogostupa u Ulici K. Frankopana u Daruvaru

 

Ukupna vrijednost radova 696.211,92 kn.

Ovaj projekt se provodi uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 330.000,00 kn.

 

Saznajte više.

Opremanje dječjeg igrališta u Daruvaru i sanacija sportskog objekta na stadionu u Bosanskom Grahovu

 

Za provedbu projekta Opremanje dječjeg igrališta u Daruvaru i sanacija sportskog objekta na stadionu u Bosanskom Grahovu Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je, u okviru Programa poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odobrilo Gradu Daruvaru iznos od 60.000,00 kn.

 

Saznajte više.

Poboljšanje uvjeta te podizanje kvalitete pedagoških standarda u Dječjem vrtiću „ Vladimir Nazor“ Daruvar

 

Poboljšanje uvjeta te podizanje kvalitete pedagoških standarda u Dječjem vrtiću „ Vladimir Nazor“ Daruvar.

Projektom se planira uređenje okoliša, izrada i ugradnja tendi na terasama te uređenje sanitarnog čvora kako bi se omogućilo formiranje nove najmlađe jasličke skupine.

 

Saznajte više.

Revitalizacija Društveno-kulturnog centra Daruvar

 

Razvijeni i provedeni programi društvenih centara u zajednici, odnosno programi OCD-a koji doprinose razvoju zajednice, odrađeno istraživanje i mapiranje potreba i potencijala zajednice te izrađen plan razvoja programa Društveno -kulturnog centra Daruvar koji će biti vrijedan bazni dokument za buduće projekte, prilagođen i adaptiran prostor u javnom vlasništvu za organiziranje projektnih aktivnosti, odrađena promidžba i vidljivost projekta i upravljanje projektom i administracija.

 

Saznajte više.

Sanacija pročelja i kapilarne vlage na dvorcu grofa Jankovića u Daruvaru

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske odobrilo je Gradu Daruvaru iznos od 26.544,56 eura za sanaciju pročelja i kapilare vlage na dvorcu grofa Jankovića.

Ukupna vrijednost ove faze radova iznosi 34.155,00 eura.

 

Saznajte više.

Modernizacija i pojačano održavanje prometnice u Kuhačevoj ulici

 

Korisnik: Grad Daruvar

Ukupna vrijednost. 617.914,23 kn

Ovaj projekt se provodi uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 250.000,00 kn.

 

Saznajte više.

Change The Power

 

„Promjena moći – Moć promjene: Lokalna tijela prema SDG-u i Klimatskoj pravdi“ trogodišnji je projekt EU u kojem sudjeluje 20 projektnih partnera iz 11 zemalja članica Klimatskog saveza.

Projekt je nastavka kampanje „Dobar život je jednostavan“ u sklopu projekta EYD2015 u kojem je Grad Daruvar također sudjelovao u razdoblju od 2015. – 2017. godine.

 

Saznajte više.

Konjanički centar Daruvar I. faza

 

U listopadu 2023. godine započela je izgradnja Konjičkog centra Daruvar. Vrijednost I. faze radova je 54.844,88 EUR, a podrazumijeva temelje, konstrukciju  i zemljane radove. 

Ovaj projekt se provodi uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira projekt u iznosom od 38.000,00 EUR.

 

Saznajte više.

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Daruvaru

 

Svrha projekta je povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalištu komunalnog otpada Cerik.

Cilj projekta je izgraditi reciklažno dvorište te informativno – obrazovnim aktivnostima potaknuti građane na odvojeno odlaganje otpada i ukazati na potrebu smanjivanja količine otpada.

 

Saznajte više.

EYD2015

 

Klimatski savez nositelj je projekta EYD2015: The future we want, a jedan od 16 partnera na projektu je i Grad Daruvar.

Projekt se provodi u 10 država članica Klimatskog saveza: Njemačka, Austrija, Luxemburg, Belgija, Grčka, Portugal, Češka, Mađarska, Rumunjska i Hrvatska. Trajanje projekta je 36 mjeseci.

 

Saznajte više.

Rekonstrukcija – dogradnja jaslica Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Daruvar


Naziv projekta: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Naziv Potprojekta: Rekonstrukcija – dogradnja dječjeg vrtića i jaslica Vladimir Nazor Daruvar

Ukupna vrijednost: 4.047.312,00 kn

 

Saznajte više.

Održavanje i sanacija prometnice u ulici J. Kuhača


Naziv projekta: Održavanje i sanacija prometnice u ulici J. Kuhača

Korisnik projekta: Grad Daruvar

Ukupna vrijednost: 467.485,38 kn

 

Saznajte više.

Iskoristi svaki dan – živi život aktivan

 

Udruga Matica umirovljenika Daruvar (kao nositelj) i Grad Daruvar (kao partner) žele ovim projektom na svom području ojačati kapacitete civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika.

Cilj je povećati razinu socijalne uključenosti umirovljenika kako bi se unaprijedilo njihovo zdravlje, psihička i fizička aktivnost i smanjio osjećaj usamljenosti.

 

Saznajte više.

Otvorimo vrata zdravlja

 

Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području obuhvaćenom projektnim aktivnostima.

Naglasak u prevenciji biti će na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva, pobolijevanja i smrtnosti povezanih s kroničnim nezaraznim bolestima, što se povezuje s nezdravim stilovima života.

 

Saznajte više.

Moje vrijeme

 

Cilj projekta je ojačati provedbene kapacitete organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja i povećanje kvalitete života umirovljenika na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Projektom će biti obuhvaćeno minimalno 250 umirovljenika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije koji će u projektnim aktivnostima moći sudjelovati potpuno besplatno.

 

Saznajte više.

Izgradnja dječjeg igrališta koje mogu koristiti i djeca s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju

 

Glavni cilj projekta je izgradnja dječjeg igrališta koje mogu koristiti i djeca s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju, poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima kroz osiguranje prostora u prirodi za igru sve djece, uključujući i djecu s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, a u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima.

 

Saznajte više.

Mirovina nije za mirovanje

 

Ovim projektom žele se proširiti i razviti socijalne usluge u zajednici, uključiti starije osobe (svoje umirovljene članove), kao i sve ostale umirovljenike na svojim područjima u programe aktivnog starenja. Planiraju se sljedeće zajedničke aktivnosti namijenjene starijim osobama koje će ih potaknuti na zdraviji život, cijeloživotno učenje te stjecanje novih znanja i vještina: akcije za poticanje tjelesne i psihičke aktivnosti.

 

Saznajte više.

Skip to content