Dana 11. svibnja 2021. g., gradonačelnik Damir Lneniček, Ivana Plažanin Vuković, direktorica TZ Daruvar-Papuk te Dunja Županić, voditeljica projekta održali su radni sastanak u Ministarstvu turizma i sporta RH. Na sastanku ispred Ministarstva turizma i sporta RH sudjelovala je državna tajnica Sandra Herman i Slavko Štefičar, ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije.
Na sastanku je predstavljen novi turistički proizvod destinacije Međunarodni park tamnog neba “Vrani kamen” a razgovaralo se i o ulozi te važnosti razvoja takve vrste održivog turizma kako za Daruvar, tako i za cijelu Hrvatsku.