Grad Daruvar s danom 06. prosinca raspisao je 4 Javna natječaja za udruge koje djeluju na području kulture, tehničke kulture, športa i civilnog društva za programe/projekte koji će se provoditi u 2018. godini. Natječaj je raspisan do 08. siječnja 2018. godine, a cijelu natječajnu dokumentaciju svi zainteresirani mogu preuzeti na sljedećem linku LINKU