Razvojni centar Daruvar

Marija Stražičić

ravnateljica

telefon: 043/634-623
mobitel: 091/899-5787
mail: razvojna.agencija@daruvar.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak, 07:00 – 15:00
osim praznicima i blagdanima

Adresa:
Trg kralja Tomislava 14, 2. kat, soba br. 34

Financijski izvještaji Razvojnog centra Daruvara za 2017. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu

Plan nabave roba i usluga Razvojnog centra Daruvar za 2018.g.