Search

Revitalizacija Društveno-kulturnog centra Daruvar

Revitalizacija Društveno-kulturnog centra Daruvar

Prijavitelj: Astronomsko društvo Kumova slama

Partneri: Grad Daruvar, Razvojna agencija Daruvar, Ženska klapa Stentoria, Pučko otvoreno učilište Daruvar, Foto film klub Daruvar

Naziv projekta: Revitalizacija Društveno-kulturnog centra Daruvar (UP.04.2.1.07.0033)

Naziv poziva: Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice.

Cilj projekta: Unaprijeđenije suradnje organizacije civilnog društva i lokalne zajednice na području grada Daruvara kroz revitalizaciju Društveno kulturnog centra Daruvar i razvoj kulturnih programa za lokalni razvoj kulturnih programa za lokalni razvoj kroz jačanje civilno-javnog partnerstva i kapaciteta organizacija civilnog društva. Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Programi revitalizacije prostora obuhvaćaju programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice

Održivost projekta osigurat će ustanove i udruge u društveno kulturnim djelatnostima koje će osigurati popunjavanje društveno kulturnog programa i korištenje nabavljene opreme te adaptiranog i uređenog prostora. Projektom će se uspostaviti novi model upravljanja društveno kulturnim resursima u gradu Daruvaru, ojačati kapacitet ciljnih skupina i povećati pristup građana društveno kulturnim sadržajima. Nakon obnove i opremanja prostora, Grad Daruvar u suradnji s udrugama i ostalim ustanovama na području društveno kulturnog djelovanja, poradit će na stvaranju sadržaja društveno kulturnog programa u Centru kroz cijelu godinu. Osim za potencijalna novonastala događanja i manifestacije, Centar će se svakodnevno koristiti za društveno kulturno djelovanje udruga i ustanova, za probe, sastanke, edukacija, predavanja i slično.


Očekivani rezultati:
Razvijeni i provedeni programi društvenih centara u zajednici, odnosno programi OCD-a koji doprinose razvoju zajednice, odrađeno istraživanje i mapiranje potreba i potencijala zajednice te izrađen plan razvoja programa Društveno -kulturnog centra Daruvar koji će biti vrijedan bazni dokument za buduće projekte, prilagođen i adaptiran prostor u javnom vlasništvu za organiziranje projektnih aktivnosti, odrađena promidžba i vidljivost projekta i upravljanje projektom i administracija.


Ukupan iznos projekta:
1.014.859,09 kn. Državni proračun Republike Hrvatske snosi 15% a Europski socijalni fond 85% ukupne vrijednosti projekta.


Trajanje projekta:
24 mjeseca (od 29.05.2020. do 29.05.2022.)


Kontakt osobe:

  • voditeljica projekta, od strane partnera Razvojne agencije Daruvar: Danica Cetin Pajer, razvojna-agencija@daruvar.hr, 091 300 0014
  • asistent projekta, od strane nositelja projekta AD Kumova slama: Aleksandar Borojević, aleksandar.borojevich@gmail.com, 098 928 3945
  • službeni mail AD Kumova slama: ad.kumova.slama@gmail.com


Dodatne informacije
možete pronaći na slijedećim web stranicama:

  • Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr
  • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: www.zaklada.civilnodrustvo.hr
  • Vlada Republike Hrvatske; Ured za udruge: www.udruge.gov.hr
Skip to content