Novosti SAFE TOGETHER

Održan informativni sastanak u okviru  projekta SAFE TOGETHER

Dana 30.lipnja 2021. godine u Društveno kulturnom centru Daruvar održan je sastanak na kojem su, osim predstavnika Grada Daruvara, sudjelovali i predstavnici HGSS-a, JVP Daruvar, Općina Končanica i Dežanovac i Planinarskog društva „Petrov vrh“. Na sastanku je predstavljen projekt SAFE TOGETHER – Prevencija rizika u prekograničnom području te  odrađene i nadolazeće aktivnosti s naglaskom na […]

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Daruvara i ni na koji način se ne može smatrati da  odražava stavove Europske unije.

Skip to content