Članovi Stožera civilne zaštite Grada Daruvara danas su se na poziv načelnika Stožera Marcela Medaka sastali na sjednici u Velikoj vijećnici Gradske uprave.

Na dnevnom redu razmatrale su se pripremne i provedbene aktivnosti za turističku godinu 2018. te Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. g. na lokalnom nivou.

Zaključak sjednice je da su sve službe koje su uključene u rad Stožera spremne reagirati u slučaju potrebe.

31357987_2034309753498822_7028578671254306816_o