Jučer je u uredu zamjenice gradonačelnika Vande Cegledi održan sastanak s Ivanom Banfić na temu izrade video razglednice sa sadržajem koji bi povezao turističku ponudu, gastronomiju te prirodu i kulturu Daruvara.
Sastanku je nazočila i direktorica Turističke zajednice
Daruvar – Papuk, Ivana Plažanin Vuković.