Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

2020.
Izvješće o provedenom savjetovanju- IV izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja te regulaciji prometa u mirovanju-parkiranju vozila

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dodjeli parkirališnih mjesta na korištenje

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Proračun Grada Daruvara za 2021. g. i Projekcije za 2022. i 2023. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, te regulaciji prometa u mirovanju-parkiranja vozila

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana Grada Daruvara s pripadajućim izmjenama i dopunama

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju "Poduzetničke zone-Dalit"

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komounalnoj naknadi

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Daruvara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: II. izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: II. izmjene i dopune Statuta Grada Daruvara

2019.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju "Poduzetničke zone - DALIT"

JAVNI POZIV za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnohg otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca o načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni odluke o uvjetima, cijeni, zakupu, i prodaji građevinskog zemljišta i objekata u Poduzetničkoj zoni-DALIT

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izradi III. izmjena i dopuna PPU Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Daruvara

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2019. g.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluka o Civilnoj zaštiti Grada Daruvara


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Daruvara


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

2018.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom doprinosu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
Skip to content