Search

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošćuu postupku donošenja Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

NACRT Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o donošenju Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

Skip to content