Studenti Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu boravili su jučer u Daruvaru. Terenska nastava organizirana je za ukupno 32 studenta i 3 nastavnika u sklopu predmeta Agroturizam. Ovo je već drugi put da studenti Agronomskog fakulteta posjećuju Daruvar i to upravo zahvaljujući gostoprimstvu domaćina koje je iskazano prema budućim agronomima još prije nekoliko godina. Studenti i njihovi mentori posjetili su Gradsku upravu gdje je tema razgovora bilo korištenje marketinga u promociji određenog područja, nakon čega je uslijedio posjet Daruvarskim toplicama.