Danas su u Velikoj vijećnici Uprave Grada Daruvara, studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ujedno i volonteri Pravne klinike primili par građana Grada Daruvara koji su zatražili besplatnu pravnu pomoć. Primarni cilj Pravne klinike je omogućiti studentima stjecanje praktičnih vještina i kompetencija za rad te neposrednu primjenu stečenog teorijskog znanja kroz pružanje pravne pomoći najranjivijim članovima društva.
U Gradu Daruvaru Pravna klinika održavat će se jednom mjesečno od mjeseca listopada do svibnja, petkom u terminu od 9,00 do 11:45 sati u Velikoj vijećnici Uprave Grada Daruvara.
Skip to content