Naziv projekta: „Vrtić koji gradi budućnost djece“

Kodni broj: UP.02.2.2.16.0158

Korisnik projekta: Grad Daruvar


Partneri: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Fond: Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nadležna tijela: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Upravljačko tijelo), Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2)
Ukupna vrijednost projekta: 1.511.276,93 kuna
Sufinancirani iznos: 1.511.276,93 kuna (100%)

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)
Trajanje projekta: 20 mjeseci (23.12.2021 – 23.08.2023.)

 SAŽETAK

Projektom će se unaprijediti usluge Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar kroz produljenje radnog vremena Vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Uvođenjem novih besplatnih programa sustav postaje priuštiv i socioekonomski nediskriminirajući za svako dijete.

Kako bi se zadovoljili specifični interesi i potrebe djece i roditelja te obogatio program rada Vrtića u produljenom radnom vremenu, uvest će se novi dodatni programi i sadržaji (kraći program ranog učenja engleskog jezika, kraći program kinezioloških aktivnosti, STEM u vrtiću-program robotike i programiranja te znanstvenih radionica), osigurati će se jednake mogućnosti za svu djecu, neovisno o socioekonomskom statusu.

Novozaposleni stručnjaci i stari odgojitelji će proći dodatnu edukaciju i usavršavanje (kraći program ranog učenja engleskog jezika, kraći program kinezioloških aktivnosti, Korak po korak, Reynell-ndrls te edukaciju za pripremu zdrave hrane) što će ravnateljici uvelike pomoći u provođenju programa i poboljšanju kvalitete istog. Vrtić će kroz ovaj projekt, u suradnji s uključenim, roditeljima/skrbnicima i članovima zajednice koji dijele viziju o odgoju cjelovitog djeteta, pružiti kreativne, izazovne, na dijete usmjerene programe i sadržaje, na osnovu kojih će djeca razvijati svoje potencijale, širiti horizonte opažanja, slobodu mašte, izražavanja i doživljavanja života, obitelji, društva i svijeta uopće.

Cilj projekta:

Unaprjeđenje usluga kroz produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Elementi projekta:

Element 1: Osiguranje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Element 2: Promidžba i vidljivost

Element 3: Upravljanje projektom i administracija

Ciljane skupine:

Roditelji koji imaju potrebu ostaviti svoje dijete u produženom boravku u novom radnom vremenu Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar.

Djeca koja su upisana u redovni program, a koja su prema potrebama roditelja ostavljena na čuvanje u produženom boravku maksimalno 10 sati prema državnom pedagoškom standardu.

Nezaposlene osobe koje su svoj posao uspjele pronaći kroz prijavu na natječaje za provedbu projekta „Vrtić koji gradi budućnost djece“.

Kroz projekt za upravljanje projektom sufinancirane su 2 plaće djelatnica Vrtića te 1 plaća djelatnika Grada, sufinancirano je 15 plaća odgajatelja, stručnih suradnika i pomoćnog osoblja Vrtića.

Kontakt osoba: Ivana Marinić, mob: 095 549 2647, e-mail: razvojna.ivana@daruvar.hr

Skip to content