Search

Zamjenici gradonačelnika

Vanda Cegledi (Vorel)

Zamjenica gradonačelnika za društvene djelatnosti

Rođena 18.3.1967. u Pakracu, supruga i majka. Nakon završene srednje glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru i srednje škole u Daruvaru, diplomirala u Osijeku na Pedagoškom fakultetu, Glazbenu kulturu.

Utemeljila i razvija glazbeno institucionalno obrazovanje djece i mladeži u Daruvaru kao predstojnica, a kasnije i kao ravnateljica Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar od 1996.

Kontinuirano razvija kulturni život grada Daruvara.

Od 2016. godine obnaša i dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Daruvara kao volonter.

Vladimir Bilek

Zamjenik gradonačelnika za češku nacionalnu manjinu i saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu

Vladimir Bilek rođen je 10.07.1979.g. u Daruvaru. Sveučilišni je prvostupnik (baccalaureus) međunarodnih odnosa. Trenutno pohađa diplomski studij na sveučilištu Libertas.
Od 1998.g. aktivno se bavi pčelarstvom, nastavlja na taj način obiteljsku tradiciju pčelarstva posebno uzgoja i selekcije.
Saborski zastupnik za češku i slovačku manjinu u Hrvatskom saboru je u četvrtom mandatu.

Nositelj je Nezavisne liste Vladimira Bileka, koja je u ovom mandatu ima tri vijećnika u gradskom vijeću Grada Daruvara.
Od 19. svibnja 2013.g. zamjenik je gradonačelnika Grada Daruvara ispred pripadnika češke nacionalne manjine, a dužnost zamjenika gradonačelnika, obavlja potpuno volonterski, bez ikakve naknade. Zalaže se za daljnji razvoj infrastrukture, poljoprivrede i gospodarstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Razvoj održivog, cjelogodišnjeg i posebnih oblika turizma kao bitne gospodarske grane, ali i očuvanja okoliša te korištenja obnovljivih izvora energije.
Zalaže se uz očuvanje jezika, tradicije i kulture, ulagati u obrazovanje, radi na poboljšavanju uvjeta rada i života svih građana na području Grada Daruvara spajajući lokalnu, regionalnu, državnu i međunarodnu razinu.

Skip to content