Projekt je sufinanciran iz programa INTERREG IPA CBC-HR-BA-ME prekogranične suradnje, Prioritetne osi – “Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja programskog područja “.
Lead partner – Grad Gradiška; partneri: Grad Daruvar, Grad Lipik i Općina Kotor.
Projekt je započeo 01.08.2020. godine, a traje do 31.07.2022. godine, dok je njegova ukupna vrijednost 1.487.795,35 EUR.
Vrijednost projekta za Grad Daruvar iznosi 530.554,32 EUR.
Projektom će se uspostaviti 4 digitalna inovacijska centra (digital innovative hubs – DIHs), po jedan za svakog partnera. Njihova svrha je stvaranje konkurentnog ekonomskog i tehnološkog okruženja koje se bazira na novim tehnologijama i inovacijama.
Ciljna skupina su mala i srednja poduzeća, start up-ovi i budući start up-ovi, jedinice lokalne samouprave, znanstvene organizacije i poduzetničke potporne institucije.
Ulaganjem u razvoj infrastrukture i ljudskih potencijala omogućit će se rješavanje problema nepovoljnog poduzetničkog okruženja prekograničnog prostora. Omogućit će se prijenos ideja, informacija i znanja među partnerima te poduzetnicima, a poduzetništvo će se razvijati u novom modelu temeljenom na inovativnom konceptu.
Uspostavit će se platforma za poduzetnike, obrazovne institucije te klaster za mala i srednja poduzeća koji će se omogućiti umrežavanje poduzetnika iz programskog područja.
Grad Daruvar će provedbom navedenog projekta uspostaviti digitalni inovacijski centar na lokaciji J.J. Štrosmayera 32A, Daruvar (bivša zgrada „Radio Daruvar-a“). Rekonstrukcija zgrade će obuhvatiti neto prostor od 308,47m2, ukupne bruto površine 414,51m2. Uspostavit će se cooworking aktivne i tihe zone, prilagođene radne jedninice, studio/hardware lab, osigurat će se prostor za edukacije, prezentacije, konferencije te će se ugraditi dizalo. Kroz projekt će se nabaviti i potrebna tehnologija, software-i i informatička oprema, a organizirat će se i edukacije na temu programiranja Internet aplikacija te edukacija za rad u programu Fusion 360.