Vedran Babić

Rođen je 10. prosinca 1976. u Zagrebu. Završio Arhitektonski fakultet u Zagrebu (VSS – diplomirani inženjer arhitekture).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

O zastupniku:

Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Dužnosti u Saboru:
– potpredsjednik Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu
– član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo
– član Odbora za predstavke i pritužbe
– član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
– član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a
– član Savjeta za robne zalihe iz reda zastupnika

Izabran:
– lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
II. izborna jedinica
Prethodni mandati:
8. saziv
7. saziv

Vladimir Bilek

Rođen je 10. srpnja 1979. u Pakracu. Završio Tehničku školu u Daruvaru (SSS – elektrotehničar).

Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina

Tajnik Kluba: Joško Pavković
Administrativna tajnica: Sanela Kurjaković
Telefon: 01/4569-472
Faks: 01/4569-622
e-mail: klubnm@sabor.hr

O zastupniku:

Stranačka pripadnost:
Nezavisni

Klub zastupnika:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Stranke međugeneracijske solidarnosti Hrvatske, Reformista i nezavisnih zastupnika

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Dužnosti u Saboru:
– član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
– član Odbora za poljoprivredu
– predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina

Zastupa manjinu:
– češku i slovačku

Izabran:
– kandidat grupe birača

Izborna jedinica:
XII. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
– potpredsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu- od 17. do 28. listopada 2016.

Prethodni mandati:
8. saziv
7. saziv

Skip to content