Search

Predloženi projekt se namjerava realizirati u Gradu Daruvaru, području koje se nalazi u V. skupini razvijenosti JLS-a. Unatoč stupnju razvijenosti u Gradu Daruvaru je nezavidna ekonomska i gospodarska situacija. Nekadašnja vrlo razvijena metalna industrija je propala i ugašena, sporo se pokreću novi proizvodni pogoni, dolazi do disbalansa glede zapošljavanja. Potrebe za zapošljavanjem su vrlo male u odnosu na nezaposlene i njihovo kvalifikacije. Susreće se s brojnim problemima iz gospodarske i društveno – socijalne sfere. Mnogi od tih problema pogađaju upravo žene, osobe starije dobi i teže pokretne i invalidne osobe. Grad Daruvar je partner na projektu Zaželi pod nazivom Učim-Radim-Pomažem, čiji je nositelj Udruga osoba sa invaliditetom Daruvar. Projekt je započeo sa provedbom 25.01.2018. godine i predviđeno trajanje je 30 mjeseci. Zaposleno je 30 žena i obuhvaćeno 180 krajnjih korisnika. U tijeku provedbe navedenog projekta, došlo je do spoznaje da postoji potreba za zapošljavanjem dodatnih žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada i također postoji još potrebitih krajnjih korisnika. Sukladno navedenom prijavljen je i proveden Zaželi dostojanstven život u Daruvaru, na kojem je nositelj bio Grad Daruvar, ukupne vrijednosti  2.236.950,00. Upravo se prijavom na ovaj poziv želi riješiti navedeni jaz te omogućiti dostojanstven život i socijalna uključenost kako ženama, tako i krajnjim korisnicima.

Definirane ciljne skupine: Prema najnovijim podacima  HZZ-a Bjelovar u travnju 2022 god. u HZZ PU Bjelovar registrirano je  3.742 nezaposlenih osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih u travnju bilo je  1.772 nezaposlenih muškaraca (47,4%)  i 1.970 nezaposlenih žena  (52,6%). U Gradu Daruvaru broj nezaposlenih bio je 258 od čega 153 žena. Od toga 9 žena bez škole ili s nezavršenom osnovnom školom, 25 žena s osnovnoškolskim obrazovanjem  i 60 žena sa srednjoškolskim obrazovanjem

IZRAVNA CILJNA SKUPINA: 30 žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljenih u evidenciji HZZ-a Ispostava Daruvar s prebivalištem na području grada Daruvara.

OPĆI CILJ PROJEKTA: Poboljšanje pristupa tržištu rada i zapošljavanju ženama, pripadnicama ranjivih skupinama u Gradu Daruvaru.
SPECIFIČNI CILJ 1:  Osnaživanje i unaprjeđenje radnih potencijala teže zapošljivih žena  te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, na području  Daruvara, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika s područja Daruvara

Projektom „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“ pristupit će se rješavanju uočenih problema kroz  zapošljavanje 30 žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz program zapošljavanja u lokalnoj zajednici. Planira se briga za 180 krajnjih korisnika.

PARTNERI na projektu su HZZ PU BJELOVAR i Centar za socijalnu skrb Daruvar. HZZ će bit zadužen za identificiranje i motiviranje nezaposlenih žena imajući u vidu najranjivije skupine (žene od 50 godina I više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu)i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske manjine,  i beskućnice i druge. Centar za socijalnu skrb Daruvar će biti zadužen za identificiranje osoba starije dobi i osoba u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i/ili prilikom društvenog uključivanja i afirmacije.
Projekt je usmjeren na zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju te brigu o osobama koje su suočene s nizom socio-ekonomskih teškoća. Nastoji se osnaživati žene, jačati samopouzdanje i radni potencijal žena, te za osobe u nepovoljnom položaju osigurati potporu i podršku, spriječiti samačku depresiju, povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika  i spriječiti prijevremenu institucionalizaciju.

OČEKIVANI REZULTAT: zaposleno 30 žena kojima je otežan pristup tržišta rada; pružene usluge 180 krajnjih korisnika, povećana kvaliteta života za najmanje 210 osoba (ciljana skupina, krajnji korisnici, obitelji).

PREDVIĐENO TRAJANJE PROJEKTA: 8 mjeseci

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKT: 1.483.200,00 kn
Projekt se uklapa u europske, nacionalne i lokalne strateške dokumente: OP učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020; Europska strategija za pametan, održiv i uključi rast-Uključiv rast-ekonomija visoke stope zaposlenosti koja donosi ekonomsku ,socijalnu i teritorijalnu koheziju; Europski stup socijalnih prava; Nacionalni program reformi 2020; Strategiji za rodnu ravnopravnost 2020-2025; Nacionalnim planom borbe protiv siromaštva i socijalne  isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021 do 2027. godine

KONTAKT:

Ivana Kovačević i Ivan Marić
mob: 091 620 0674
e-mail: zazeli@daruvar.hr

Skip to content