Grad Daruvar Vijesti

Održan 4. kolegij gradonačelnika

Dario Hrebak, Damir Lneniček, Josip Bilandžija, Dinko Pirak i Zlatko Mađeruh, čelnici Bjelovara, Daruvara, Garešnice, Čazme i Grubišnog Polja sastali su se četvrti put na kolegiju gradonačelnika. Cilj sastanaka je razmijeniti iskustva i poboljšati rad jedinica lokalne samouprave te ostvariti suradnju. Ovaj put na dnevnome redu bile su tri teme. Zasigurno najaktualnija odnosila se na […]