Grad Daruvar Vijesti

Snježana Hopp imenovana pomoćnicom ministra zaštite okoliša i energetike

Daruvarčanka Snježana Hopp, donedavna povjerenica Vlade RH za Grad Daruvar imenovana je na ovotjednoj sjednici Vlade pomoćnicom ministra zaštite okoliša i energetike. Podsjetimo Hopp iza sebe ma preko 20 godina radnog iskustva u realnom sektoru, završila je stručni specijalistički studij menadžmenta financija, područja rada su joj računovodstvo, porezi, financije, interna revizija, poslovno savjetovanje, likvidacijski i […]