Search

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Daruvara koje se nalazi na adresi https://daruvar.hr

Stupanj usklađenosti


Mrežno sjedište https://daruvar.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

 

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava u potpunosti
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Navigacija tipkovnicom je djelomično implementirana

Grad Daruvar radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 12. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Daruvara.

Izjava je zadnji put preispitana 18. rujna 2020. godine. Grad Daruvar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku upravu Grada Daruvara.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grada Daruvara korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pisarnica@daruvar.hr

 

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content