Javna nabava

JAVNA NABAVA

POZIV za dostavu ponude za nabavu radova - I. Faza radova na Konjičko sportskom klubu

POZIV za dostavu ponude za nabavu: Uređenje dječjih igrališta na Trgu kralja Petra Krešimira IV i kod POS stanova

POZIV za dostavu ponude za nabavu polunadzemnih kontejnera

POZIV za dostavu ponude za Izgradnja nogostupa Ul. Podborje (Strma-Mlinska III. faza)“

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INKUBATOR U PODUZETNIČKOJ ZONI „DALIT““

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - TENDE ZA DJEČJI VRTIĆ “VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR“

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA GLAVNI PROJEKT DO GRAĐEVINSKE DOZVOLE S TROŠKOVNIKOM ZA UČENIČKI DOM DARUVAR“

PRETHODNO SAVJETOVANJE - ADAPTACIJA I OPREMANJE EDUKACIJSKOG CENTRA HGSS-A DARUVAR“

REKONSTRUKCIJA ZGRADE PODUZETNIČKOG INKUBATORA DARUVA“

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU - REKONSTRUKCIJA ZGRADE PODUZETNIČKOG INKUBATORA DARUVAR“

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE „REKONSTRUKCIJA ZGRADE PODUZETNIČKOG INKUBATORA DARUVAR

JAVNI POZIV za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarske službe na području Grada Daruvara

POZIV za dostavu ponude za projektnu dokumentaciju za Perivoj grofa Janković u Daruvaru

POZIV za dostavu ponude - radovi na uređenju okoliša, parkirališta i prilaza dograđene zgrade Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar

DOKUMENTACIJA O NABAVI - Dogradnja Dječjeg vrtića "Vladimir Nazor" Daruvar - II. faza

Poziv na savjetovanje - Postupak javne nabave za dogradnju Dječjeg vrtića „ Vladimir Nazor“ Daruvar – II. faza

Poziv za dostavu ponude radovi na izgradnji nadstrešnice na groblju

Tehnički opis - Izgradnja nadstrečnice uz mrtvačnicu

POZIV za dostavu ponude - usluga izrade Prostornog plana uređenja Grada

POZIV - za dostavu ponude - oprema za dječja igrališta - u Zagrebačkoj, Ružičkovoj i Zrinskoj ulici

Energetska obnova zgrade HRVATSKI DOM u Daruvaru

Dogradnja jaslica Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar

Rekonstrukcija javne rasvjete u Gradu Daruvaru

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Daruvaru

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
Izvješće o provedenom savjetovanju - Energetska obnova zgrade HRVATSKI DOM u Daruvaru
Izvješće o provedenom savjetovanju - dogradnja jaslica Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar
Izvješće o provedenom savjetovanju - rekonstrukcija javne rasvjete u Gradu Daruvaru
Izvješće o provedenom savjetovanju - izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Daruvaru
2023.
VII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu
VI. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu
V. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu
IV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu
II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu

2022.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
IV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
V. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
VI. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

2021.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
IV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
V. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
VI. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
VII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

2020.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave radova roba i usluga za 2020. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave radova roba i usluga za 2020. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave radova roba i usluga za 2020. godinu
IV. izmjene i dopune Plana nabave radova roba i usluga za 2020. godinu


2019.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
IV. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
VI. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu


2018.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
I. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2018.

2017.
Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga za 2017. g. prema Odluci o preraspodjeli sredstava
I. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2017. Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

2016.
I. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2016.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

2015.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga za 2015. godinu

2014.
II. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2014.godinu
I. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2014. godinu
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2014. godinu

2013.
II. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2013. g.
I. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2013.g.
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2013. godinu

2012.
III. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
II. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
I. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
Naziv: Grad Daruvar
Sjedište: Daruvar, Trg kralja Tomislava 14
OIB: 35688993528
Telefon: 043/331-241, 043/331-622
Telefaks: 043/331-285
e-mail: daruvar@daruvar.hr
URL: www.daruvar.hr

Služba zadužena za kontakt
Naziv: Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti
Adresa: Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Telefon: 043/633-321
Telefaks: 043/331-285
e-mail: olga.simon@daruvar.hr

Sprječavanje sukoba interesa, izjave OD 14. 11. 2023.
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Damir Lneniček
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vanda Cegledi
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vladimir Bilek

Sprječavanje sukoba interesa, izjave DO 14. 11. 2023.
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Damir Lneniček
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vanda Cegledi
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Marcel Medak
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vladimir Bilek

Na temelju članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (‘Narodne novine’ broj: 120/16 i 114/22), objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima je Grad Daruvar kao javni naručitelj, u smislu odredbi članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi  (‘Narodne novine’ broj: 120/16 i 114/22),  u sukobu interesa:

– NOVE MOGUĆNOSTI d.o.o., Vladimira Nazora 6,  Lipik,
– GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR, Trg Presvetog Trojstva 8, Daruvar
– INTERCED d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 5, Daruvar,
– VOREL INTERIJERI d.o.o., Matije Gupca 45, Daruvar,
– PRIJEVOZNIČKI OBRT VL. JIRKA BILEK, Frankopanska 22, Daruvar,
– OPG BILEK KSENIJA, Svibanjska ulica 24, Daruvar

 

Skip to content