Javna nabava

JAVNA NABAVA
JAVNI POZIV za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarske službe na području Grada Daruvara

POZIV za dostavu ponude za projektnu dokumentaciju za Perivoj grofa Janković u Daruvaru

POZIV za dostavu ponude - radovi na uređenju okoliša, parkirališta i prilaza dograđene zgrade Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar

DOKUMENTACIJA O NABAVI - Dogradnja Dječjeg vrtića "Vladimir Nazor" Daruvar - II. faza

Poziv na savjetovanje - Postupak javne nabave za dogradnju Dječjeg vrtića „ Vladimir Nazor“ Daruvar – II. faza

Poziv za dostavu ponude radovi na izgradnji nadstrešnice na groblju

Tehnički opis - Izgradnja nadstrečnice uz mrtvačnicu

POZIV za dostavu ponude - usluga izrade Prostornog plana uređenja Grada

POZIV - za dostavu ponude - oprema za dječja igrališta - u Zagrebačkoj, Ružičkovoj i Zrinskoj ulici

Energetska obnova zgrade HRVATSKI DOM u Daruvaru

Dogradnja jaslica Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar

Rekonstrukcija javne rasvjete u Gradu Daruvaru

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Daruvaru

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
Izvješće o provedenom savjetovanju - Energetska obnova zgrade HRVATSKI DOM u Daruvaru
Izvješće o provedenom savjetovanju - dogradnja jaslica Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar
Izvješće o provedenom savjetovanju - rekonstrukcija javne rasvjete u Gradu Daruvaru
Izvješće o provedenom savjetovanju - izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Daruvaru
2020.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave radova roba i usluga za 2020. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave radova roba i usluga za 2020. godinu

2019.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
IV. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
VI. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu


2018.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
I. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2018.

2017.
Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga za 2017. g. prema Odluci o preraspodjeli sredstava
I. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2017. Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

2016.
I. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2016.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

2015.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga za 2015. godinu

2014.
II. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2014.godinu
I. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2014. godinu
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2014. godinu

2013.
II. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2013. g.
I. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2013.g.
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2013. godinu

2012.
III. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
II. izmjene i dopune plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
I. izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
Plan javne nabave Grada Daruvara za 2012. godinu
Naziv: Grad Daruvar
Sjedište: Daruvar, Trg kralja Tomislava 14
OIB: 35688993528
Telefon: 043/331-241, 043/331-622
Telefaks: 043/331-285
e-mail: daruvar@daruvar.hr
URL: www.daruvar.hr

Služba zadužena za kontakt
Naziv: Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti
Adresa: Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Telefon: 043/633-321
Telefaks: 043/331-285
e-mail: olga.simon@daruvar.hr

Sprječavanje sukoba interesa
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Damir Lneniček
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vanda Cegledi
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Marcel Medak
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vladimir Bilek

 

Skip to content