Search

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa, izjave OD 14. 11. 2023.


Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Damir Lneniček


Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vanda Cegledi


Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vladimir Bilek


 

Sprječavanje sukoba interesa, izjave DO 14. 11. 2023.


Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Damir Lneniček


Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vanda Cegledi


Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Marcel Medak


Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, Vladimir Bilek


 

Na temelju članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (‘Narodne novine’ broj: 120/16 i 114/22), objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima je Grad Daruvar kao javni naručitelj, u smislu odredbi članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi  (‘Narodne novine’ broj: 120/16 i 114/22),  u sukobu interesa:

NOVE MOGUĆNOSTI d.o.o., Vladimira Nazora 6,  Lipik,
GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR, Trg Presvetog Trojstva 8, Daruvar
INTERCED d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 5, Daruvar,
VOREL INTERIJERI d.o.o., Matije Gupca 45, Daruvar,
PRIJEVOZNIČKI OBRT VL. JIRKA BILEK, Frankopanska 22, Daruvar,
OPG BILEK KSENIJA, Svibanjska ulica 24, Daruvar

5 Responses

Skip to content