Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Pozivi na sjednice Gradskog vijeća

Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik – 13. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 12. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 11. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 10. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 7. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 6. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 5. sjednica Gradskog vijeća – 2017

Zapisnik – 4. sjednica Gradskog vijeća – 2017
Zapisnik – 3. sjednica Gradskog vijeća – 2017
Zapisnik – 2. sjednica Gradskog vijeća – 2017
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Grada Daruvara

 

Materijali Gradskog vijeća 2013 – 2017