Obuka vijećnika Gradskog vijeća

PROGRAM OBUKE VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Pozivi na sjednice Gradskog vijeća

Poziv na 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara
Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara
Zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara
Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara
Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara
Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara
Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Grada Daruvara

 

Materijali Gradskog vijeća 2017 – 2021

Materijali Gradskog vijeća 2013 – 2017

 

Skip to content