Prostorni plan Grada Daruvara

Daruvar
Daruvarski vinogradi
Doljani
Donji Daruvar
Gornji Daruvar
Korištenje i namjena površina
Lipovac Majur
Ljudevit Selo
Markovac
Obrazloženje
Vrbovac

I. Izmjene i dopune prostornog plana Grada Daruvara

Daruvar
Daruvarski vinogradi
Donji Daruvar
Gornji Daruvar
Odredbe za provođenje
Korištenje i namjena površina
Markovac
Vrbovac

 

I. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Daruvara

Daruvar
Obvezni prilozi plana

II. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Daruvara

Daruvar
Odredbe za provođenje
Obvezni prilozi plana

 

Skip to content