Vijeće mjesnog odbora Daruvarski vinogradi čine:
1. Mario Cantoni, predsjednik
2. Igor Hrabrić, član
3. Anita Kovačević, član
4. Stevica Benedek, član
5. Ivona Benedek, član

Vijeće Mjesnog odbora Donjeg Daruvara čine:
1. Ljudevit Kaucki
2. Davor Slakoper
3. Željko Tepeš
4. Davorin Šourek
5. Ivica Janda
6. Davor Horvat
7. Franjo Hanik

Vijeće Mjesnog odbora Gornjeg Daruvara čine:
1. Vlasta Klir
2. Damir Horak
3. Libor Malina
4. Ivan Malina
5. Jovo Kapetanović

Vijeća Mjesnog odbora Lipovac Majur čine:
1. Antun Majdak
2. Saša Bićak
3. Hrvoje Krajačić
4. Miroslav Čehulić
5. Bruno Sikora

Vijeće Mjesnog odbora Ljudevit Sela čine:
1. Vaclav Skalnik
2. Robert Res
3. Maja Krejča
4. Dalibor Vašek
5. Dalibor Kalenski

Vijeće Mjesnog odbora Doljana čine:
1. Zvonko Markalaus
2. Velimir Košnjar
3. Miroslav Tometić
4. Zdenko Franekić
5. Damir Šepl
6. Radmila Kolouch
7. Darko Štih

Vijeće Mjesnog odbora Vrbovca-Markovca čine:
1. Ljerka Stožicki, predsjednica
2. Šimun Aščić, član
3. Anto Pranješ, član
4. Robert Klemše, član
5. Mato Idžanović, član
6. Obrad Komlenić, član
7. Miroslava Veltruski, član

 

Skip to content